#7/8
Silvia Bovenschen
Dagens häxa, den historiska häxan och häxmyten. Häxan: Naturtillägnelsens subjekt och objekt för naturbehärskningen
Anselm Jappe
Narcissism och varufetischism: Några anmärkningar utifrån Descartes, Kant och Marx
Vi måste ta oss härifrån: Anselm Jappe i intervju med Alastair Hemmens
Pengarnas avatarer: Intervju med Jacques Le Goff med anledning av hans senaste bok, Le Moyen-Âge et l'argent
Pär Thörn
LIVET, MONOTONIN OCH VERKLIGHETENS OBJEKTIVA BANALITET
Henrik Johansson
Förpuppningen
Hito Steyerl
Till den fattiga bildens försvar
Carsten Juhl
Politisk konstteori del II

166 sidor
ISBN 978-91-981424-3-3
Ges ut med stöd av Statens kulturråd.

Kris och kritik #7/8 finns inom kort i butik. Numret säljs även i Kulturtidskriftsmontern (B02:41) under Bokmässan i Göteborg den 22–25 september och under konferensen Marx2016 i Stockholm den 15–16 oktober (ABF-huset, Sveavägen 41).

För distributionsärenden kontakta Nätverkstan ekonomitjänst
ekonomitjanst@natverkstan.net
eller redaktionen
redaktion@kkritik.org