#9/10
Nils Järvinen
”Den krympande tiden: Inledning till Gustav Bilfinger, Jacques Le Goff, Gerhard Dohrn-van Rossum och Moishe Postone”
Gustav Bilfinger
ur Die mittelalterlichen Horen und die modernen Stunden
Gerhard Dohrn-van Rossum
”Arbetstid och timlön”
ur Die Geschichte der Stunde
Moishe Postone
”Abstrakt tid”
ur Time, Labor, and Social Domination
Carsten Juhl
”Politisk konstteori del III”

116 sidor
ISBN 978-91-981424-4-0
Ges ut med stöd av Statens kulturråd.

För distributionsärenden kontakta Nätverkstan ekonomitjänst
ekonomitjanst@natverkstan.net
eller redaktionen
redaktion@kkritik.org